Posiadamy własne laboratorium gruntoznawcze w którym wykonujemy badania cech fizycznych gruntów. Pozostałe badania wykonujemy we współpracy z laboratoriami specjalizującymi się w tych badaniach.

Wykonujemy następujące badania:

 • analizy sitowe i areometryczne
 • stopień plastyczności (granica płynności i plastyczności)
 • wilgotność naturalna
 • zawartość substancji organicznej
 • badania w edometrze (moduł ściśliwości)
 • badania w aparacie trójosiowego ściskania
 • badanie wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu
  gruntowego wg metody Proctora
 • wskaźnik piaskowy
 • agresywność wody i gruntu
 • zanieczyszczenia gruntów i wód (w akredytowanym laboratorium)
 • badanie ph gruntu
 Oferujemy atrakcyjne ceny i krótkie terminy. Przy dużych ilościach prób ceny do negocjacji.