Geotechnika, Geologia inżynierska, Hydrogeologia, Ochrona Środowiska

Geotechnika Mazowsze jest firmą świadczącą usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, ochrony środowiska, geofizyki i wiertnictwa.

Wykonujemy projekty, dokumentacje i opinie. W swoim dorobku posiadamy wiele opracowań zrealizowanych na terenie całego kraju.Wykonaliśmy już setki opracowań: opinii, dokumentacji, projektów i ekspertyz. Zajmujemy się również badaniami zanieczyszczenia gruntów i wód (substancje ropopochodne, metale ciężkie oraz inne). Wykonujemy również opinie hydrogeologiczne określające wpływ robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz szereg innych opracowań i badań. Założycielem firmy jest absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadamy wykwalifikowany zespół geologów różnych specjalizacji z uprawnieniami kategorii V, VI oraz VII.

Współpracujemy z akredytowanym laboratorium oraz posiadamy certyfikat akredytowanego poboru próbek gruntów i wód do badań na zanieczyszczenia. Zapewniamy szybkie terminy realizacji prac, wysoką jakość oraz konkurencyjne wydane przez Ministra Środowiska. Braliśmy udział w opracowaniu takich tematów jak: Stadion Narodowy w Warszawie, Metro Warszawskie, Autostrada A1, wały przeciwpowodziowe na Wiśle, Elektrociepłownie Warszawskie, Elektrownia Kozienice. Na stałe współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi, biurami architektonicznymi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.


Działamy na terenie całego kraju. 

Nasze usługi świadczymy dla firm jak i prywatnych inwestorów.


Posiadamy wykwalifikowany zespół geologów z różnych specjalizacji. Współpracujemy z akredytowanym laboratorium oraz posiadamy certyfikat akredytowanego poboru próbek gruntów i wód do badań na zanieczyszczenia.

Zapewniamy szybkie terminy realizacji prac, wysoką jakość oraz konkurencyjne ceny. Przy stałej współpracy proponujemy atrakcyjne rabaty.