Wykonujemy:

  • projekty robót geologicznych
  • dokumentacje hydrogeologiczne
  • instalacje piezometrów, pobór próbek wody, badania i monitoring
  • opinie hydrogeologiczne uwzględniające wpływ robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych
    (do wniosków o wydanie decyzji zwalniających od niektórych zakazów określonych w art.88n ust. 1 ustawy
    z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, dotyczących projektowania i prowadzenia robót budowlanych lub innych
    działań na wałach przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.