Wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodno-prawne
 • instalacje piezometrów, pobór próbek wody, badania i monitoring
 • opinie hydrogeologiczne uwzględniające wpływ robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych
  (do wniosków o wydanie decyzji zwalniających od niektórych zakazów określonych w art.88n ust. 1 ustawy
  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, dotyczących projektowania i prowadzenia robót budowlanych lub innych
  działań na wałach przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
 • badania w związku z możliwością odwodnienia Współpracujemy z firmą studniarską - www.georotar.pl