Wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych
 • opinie i projekty geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • opinie o warunkach gruntowo-wodnych
 • badania gruntu pod domy jedno i wielorodzinne
 • badania gruntu pod duże budynki i hale przemysłowe
 • badania gruntu pod obiekty liniowe
 • badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • badania stanu zagęszczenia gruntu
 • nadzór geotechniczny
 • badania laboratoryjne gruntów (cech fizycznych i mechanicznych) oraz wód
  (agresywność do betonu i stali)
 • sondowania dynamiczne (DPL, DPSH i CPT)
 • doradztwo geologiczne
 • ocena stateczności skarp
 • wiercenia geologiczne
 • wiercenia rozpoznawcze złóż 
 • surowców
 • wiercenie piezometrów
 • wiercenie mikropali