Wykonujemy:

  • sondowanie i profilowanie elektrooporowe


  • badania georadarem


 

  • poszukiwanie warstw wodonośnych 
    - najkorzystniejszej lokalizacji studni